Radno vrijeme:Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 15:00

Adresa:Strojarska cesta 13, 10000 Zagreb HR


TEHNIČKI SERVISI ŽELJEZNIČKIH VOZILA d.o.o.
Opis uslužnog objekta Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.
10. kolovoz 2023.

Strojarska cesta 13
10000 Zagreb HR


tel: + 385 1 580 81 20
fax: + 385 1 580 81 95

info@tszv.hr
prodaja@tszv.hr
www.tszv.hr

1. Opće informacije
1.1. Uvod Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o. (dalje TSŽV) su izradili ovaj Opis uslužnog objekta u skladu sa zahtjevima provedbene Uredbe 2017/2177
* Svrha ovog Opisa uslužnog objekta je transparentno i javno objaviti podatke o uvjetima pružanja željezničkih usluga, naknadama i načinu pristupa uslužnom objektu i uslugama u skladu s člankom 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2177
TSŽV su uslužni objekt koji može osigurati sljedeće željezničke usluge koje se pružaju željezničkim prijevoznicima prema Zakonu o željeznici NN 32/19, a podrazumijevaju 
 Pristup se može dati slijedečim uslugama koje se pružaju u objektima: 
g) objekti za održavanje vozila, osim objekata posebno namijenjenih za vlakove velikih brzina ili druge vrste željezničkih vozila koja zahtijevaju posebne objekte, a koji služe za održavanje vozila koje se ne provodi rutinski kao dio svakodnevnih radnji održavanja i koje zahtijeva povlačenje željezničkog vozila iz prometa
*Pristup kolosjecima do pojedinog postrojenja omogućen je sukladno točki 6.1. i prilogu 1. ovog dokumenta
*Osnovna djelatnost TSŽV je preventivno i korektivno održavanje i čišćenje željezničkih vozila
U izvođenju svih radova, kao i u svom cjelokupnom poslovanju, društvo TSŽV pridržava se zahtjeva normi za upravljanje kvalitetom ISO 9001 i upravljanje zaštitom okoliša ISO 14001.
*Ovaj Opis uslužnog objekta biti če objavljen na mrežnim stranicama HŽ Infrastrukture u sklopu Prilozi Izvječa o mreži: https://www.hzinfra.hr/wp-content/uploads/2023/09/2024_X_Ostali-operatori-usluznih-objekata.pdf
1.2. Operator uslužnog objekta Naziv uslužnog objekta: Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.
Adresa: Strojarska cesta 13, Zagreb 10 000
Kontakt osoba za uslužni objekt: Samantha Radnić
Broj telefona: +385 98 242 175
e-mail adresa: samantha.radnic@tszv.hr
Internet adresa: www.tszv.hr
Radno vrijeme kontakt osobe: pon-pet, 7:00 - 15:00h, osim blagdanima i praznicima
1.3. Razdoblje valjanosti i postupak ažuriranja Ovaj dokument se ažurira godišnje u vrijeme objave Izvješća o mreži, osim ako su zbog izmjena u sadržaju nužne izvanredne izmjene te se dostavlja upravitelju infrastrukture.
2. Usluge
2.1. Naziv usluge - Opis svih željezničkih usluga koje se pružaju u uslužnom objektu i njihova vrsta (osnovne, dodatne ili prateče)
Održavanja i čišćenja željezničkih vozila, prema Zakonu o željeznici NN 32/19 navodimo sljedeće:
Osnovne usluge
 Pristup se može dati slijedečim uslugama koje se pružaju u objektima: 
g) objekti za održavanje vozila, osim objekata posebno namijenjenih za vlakove velikih brzina ili druge vrste željezničkih vozila koja zahtijevaju posebne objekte, a koji služe za održavanje vozila koje se ne provodi rutinski kao dio svakodnevnih radnji održavanja i koje zahtijeva povlačenje željezničkog vozila iz prometa
Navedene usluge uključuju:
* Srednji popravak (SP) električnih i dizel električnih lokomotiva, elektromotornih vlakova i dizel elektromotornih vlakova
*  Preventivni pregled KP i korektivni pregled IP željezničkih vozila
* čiščenje željezničkih vozila
* Strojna obrada kotača bez izvezivanja osovina
* Intervencija pomočnog vlaka u slučaju nesretnog dogačaja
 
Dodatne usluge - nemamo
Prateče usluge - nemamo
3. Opis uslužnog objekta
3.1. Popis svih postrojenja
*Uslužni objekt TSŽV se sastoji od postrojenja na dvanaest lokacija: opis postrojenja je dat u prilozima ovog dokumenta. Centar Karlovac privremeno nije u funkciji.
3.2. Planiranje izmjene tehničkih karakteristika *Planiranje izmjene tehničkih karakteristika: ne planira se
4. Naknade
4.1. Informacije o naknadama Metodologija izračuna naknade: Norma sat
TSŽV ne naplaćuje naknadu za pristup uslužnom objektu. 
Cijene za pojedine usluge prema norma satu: 30,00 € - 120,00 € ovisno o složenosti posla
Cijena se odnosi na sve lokacije
4.2. Informacije o popustima * Uslužni objekt ne nudi popuste.
5. Uvjeti pristupa
5.1. Pravni zahtjevi * Za pristup je potrebno sklapanje ugovora ili narudžbenica.
5.2. Tehnički uvjeti Uslužnom objektu mogu pristupiti:
- željeznička vozila koja su namijenjena za vožnju po kolosijeku širine 1435 mm,
- željeznička vozila sa maksimalnim dozvoljenim opterečenjem od 22 tone po osovini.
5.3. Samoposluživanje željezničkim uslugama * Uslužni objekt ne dozvoljava mogučnost samoposluživanja željezničkim uslugama.
5.4. IT sustav * Uslužni objekt ne nudi korištenje IT sustava
6. Dodjela kapaciteta
6.1. Zahtjevi za pristup uslužnom objektu ili uslugama koje se pružaju u objektu
* Podnositelj zahtjeva za usluge u uslužnim objektima dužan je poslati upit za ponudu putem e-maila na adresu prodaja@tszv.hr. ili usmeno na broj telefona +385 1 580 81 50
* Rok za obradu zahtjeva je 3 dana.
* Usluga se pruža temeljem Ugovora ili narudžbenice.
* Za izvršenje usluge potrebno je prethodno se najaviti uslužnom objektu minimalno 8 dana unaprijed.
* Podnositelj zahtjeva dužan je navesti minimalno:
a) Vrstu usluge
b) Količinu vozila
c) Vremenski period korištenja usluge
d) Potrebu za skladišnim prostorom u prostoru uslužnog objekta (ako ima takvu potrebu)
e) Posebne zahtjeve

* Za pristup kolosijekom do uslužnih objekata potrebno je poslati odvojeni zahtjev pružateljima usluga  pristupa kolosijekom do uslužnih objekta za održavanje željezničkih vozila.   

Pružatelj usluga pristupa kolosijekom do uslužnih objekata za održavanje željezničkih vozila u centrima Zagreb Glavni kolodvor, Osijek, Varaždin, Karlovac (privremeno nije u funkciji)  i Split (Solin) je HŽ Putnički prijevoz d.o.o., sukladno  https://www.hzpp.hr/Media/Default/Documents/Tvrtka/2024_Opis%20uslu%C5%BEnog%20objekta_za_objavu.pdf        

Pružatelj usluge pristupa kolosijekom do uslužnih objekta za održavanje željezničkih vozila u centrima  Zagreb Ranžirni kolodvor, Rijeka, Ogulin, Knin, Ploče, Vinkovci je  HŽ Cargo d.o.o. sukladno  https://www.hzcargo.hr/upload/userfiles/file/157%20-%20Cjenik%20dodatnih%20usluga%20-%20(stanje%20od%2001_04_2022_).pdf  i  https://www.hzcargo.hr/upload/userfiles/file/Opis_usluznog_objekta(2).pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6.2. Odgovor na zahtjev * Rok za obradu zahtjeva je 3 dana.
* Usluga se pruža temeljem Ugovora ili narudžbenice.
* Za izvršenje usluge potrebno je prethodno se najaviti uslužnom objektu minimalno 8 dana unaprijed.
Nastojimo razgovorom i koordinacijom s podnositeljima zahtjeva osigurati najbolje moguče usklađivanje svih zahtjeva. Zahtjevi sa obračuju prema redoslijedu zaprimanja, a prednost imaju klijenti sa kojima postoji ugovorni odnos.
6.3. Informacije o dostupnom kapacitetu i privremenim ograničenjima kapaciteta * Uslužni objekt nema privremena ograničenja kapaciteta koji bi mogli imati veliki utjecaj na rad. U
slučaju privremenih ograničenja izvijestit ćemo upravitelja infrastrukture i HAKOM.
1.  OPĆE INFORMACIJE  
1.1. Naziv Tehnički servisi željezničkih vozila d.o.o.
1.2. Sjedište Strojarska cesta 13, Zagreb
1.3. Kontakt telefon 01 5808 150
1.4. Kontakt fax 01 5808 195
1.5. E-mail adresa info@tszv.hr
1.6. Internet adresa www.tszv.hr
2. UVJETI PRISTUPA  
2.1. Pristup kolosjecima

Centar Zagreb RK omogućen pristup zahtjevom prema https://www.hzcargo.hr/upload/userfiles/file/157%20-%20Cjenik%20dodatnih%20usluga%20-%20(stanje%20od%2001_04_2022_).pdf  i  https://www.hzcargo.hr/upload/userfiles/file/Opis_usluznog_objekta(2).pdf

Centar Zagreb GK omogućen pristup zahtjevom prema https://www.hzpp.hr/Media/Default/Documents/Tvrtka/2024_Opis%20uslu%C5%BEnog%20objekta_za_objavu.pdf

Centar Rijeka omogućen pristup zahtjevom prema https://www.hzcargo.hr/upload/userfiles/file/157%20-%20Cjenik%20dodatnih%20usluga%20-%20(stanje%20od%2001_04_2022_).pdf  i  https://www.hzcargo.hr/upload/userfiles/file/Opis_usluznog_objekta(2).pdf 

Centar Varaždin omogućen pristup zahtjevom prema https://www.hzpp.hr/Media/Default/Documents/Tvrtka/2024_Opis%20uslu%C5%BEnog%20objekta_za_objavu.pdf

Centar Karlovac (privremeno nije u funkciji) omogučen pristup zahtjevom prema https://www.hzpp.hr/Media/Default/Documents/Tvrtka/2024_Opis%20uslu%C5%BEnog%20objekta_za_objavu.pdf

Centar Osijek omogućen pristup zahtjevom prema https://www.hzpp.hr/Media/Default/Documents/Tvrtka/2024_Opis%20uslu%C5%BEnog%20objekta_za_objavu.pdf

Centar Vinkovci omogućen pristup zahtjevom prema https://www.hzcargo.hr/upload/userfiles/file/157%20-%20Cjenik%20dodatnih%20usluga%20-%20(stanje%20od%2001_04_2022_).pdf  i  https://www.hzcargo.hr/upload/userfiles/file/Opis_usluznog_objekta(2).pdf

Centar Knin omogućen pristup zahtjevom prema https://www.hzcargo.hr/upload/userfiles/file/157%20-%20Cjenik%20dodatnih%20usluga%20-%20(stanje%20od%2001_04_2022_).pdf  i  https://www.hzcargo.hr/upload/userfiles/file/Opis_usluznog_objekta(2).pdf

Centar Split omogućen pristup zahtjevom prema https://www.hzpp.hr/Media/Default/Documents/Tvrtka/2024_Opis%20uslu%C5%BEnog%20objekta_za_objavu.pdf

Centar Ploče omogučen pristup zahtjevom prema https://www.hzcargo.hr/upload/userfiles/file/157%20-%20Cjenik%20dodatnih%20usluga%20-%20(stanje%20od%2001_04_2022_).pdf  i  https://www.hzcargo.hr/upload/userfiles/file/Opis_usluznog_objekta(2).pdf  

Centar Ogulin omogučen pristup zahtjevom prema https://www.hzcargo.hr/upload/userfiles/file/157%20-%20Cjenik%20dodatnih%20usluga%20-%20(stanje%20od%2001_04_2022_).pdf  i  https://www.hzcargo.hr/upload/userfiles/file/Opis_usluznog_objekta(2).pdf    

2.2. Pravo pristupa uslugama Omogučen pristup
2.3. Pravni zahtjev ili osnov Ugovor ili narudžbenica
3. OPIS USLUŽNIH OBJEKATA  
3.1. Naziv RJ CENTAR, Centar Zagreb RK
3.1.1. Adresa Sarajevska cesta 43 M, Zagreb
3.1.2. Kontakt osoba za uslužni objekt Nenad Postružin
3.1.3. Kontakt telefon 099 2496 473
3.1.4. Radno vrijeme održavanja  7:00-19:00; osim blagdanima i praznicima
3.1.5. Radno vrijeme čišćenja pon-pet, 7:00-15:00; osim blagdanima i praznicima
3.1.6. Karakteristike uslužnog objekta RK
3.2. Naziv RJ CENTAR, Centar Zagreb GK
3.2.1. Adresa Strojarska cesta 13, Zagreb
3.2.2. Kontakt osoba za uslužni objekt Domagoj Brekalo
3.2.3. Kontakt telefon 091 632 85 17
3.2.4. Radno vrijeme održavanja  pon-pet, 7:00-15:00; osim blagdanima i praznicima
3.2.5. Radno vrijeme Servisa ZG GK 0:00-24:00
3.2.6. Radno vrijeme čišćenja 0:00-24:00
3.2.7. Karakteristike uslužnog objekta GK
3.3. Naziv RJ CENTAR, Centar Rijeka
3.3.1. Adresa Milutina Barača 15
3.3.2. Kontakt osoba za uslužni objekt Dragan Španić
3.3.3. Kontakt telefon 091 2423 424
3.3.4. Radno vrijeme održavanja vučnih vozila pon-pet, 7:00-15:00; osim blagdanima i praznicima
3.3.5. Radno vrijeme servisa pon-pet, 6:00-22:00; osim blagdanima i praznicima
3.3.6. Radno vrijeme čišćenja 0:00-24:00
3.3.7. Karakteristike uslužnog objekta Ri
3.4. Naziv RJ SJEVEROZAPAD, Centar Varaždin
3.4.1. Adresa Brače Krajanski 2, Varaždin
3.4.2. Kontakt osoba za uslužni objekt Goran Džaja
3.4.3. Kontakt telefon 099 3977 249
3.4.4. Radno vrijeme održavanja vučnih vozila pon-pet,7:00-15:00; osim blagdanima i praznicima
3.4.5. Radno vrijeme servisa 0:00-24:00
3.4.6. Radno vrijeme čišćenja 0:00-24:00
3.4.7. Karakteristike uslužnog objekta
3.5. Naziv RJ SJEVEROZAPAD, Centar Pula
3.5.1. Adresa Kolodvorska 5
3.5.2. Kontakt osoba za uslužni objekt Goran Džaja
3.5.3. Kontakt telefon 099 3977 249
3.5.4. Radno vrijeme pon-pet,7:30-15:30; osim blagdanima i praznicima
3.5.5. Karakteristike uslužnog objekta Pu
3.6. Naziv RJ SJEVEROZAPAD, Centar Karlovac - PRIVREMENO NIJE U FUNKCIJI
3.6.1. Adresa Obala Trnskog bb
3.6.2. Kontakt osoba za uslužni objekt Ivica Živčić
3.6.3. Kontakt telefon 098 296 783
3.6.4. Radno vrijeme održavanja vučnih vozila pon-pet,7:00-15:00; osim blagdanima i praznicima
3.6.5. Radno vrijeme čišćenja 7:00-01:00
3.6.6. Karakteristike uslužnog objekta Karl
3.7. Naziv RJ ISTOK, Centar Osijek
3.7.1. Adresa Kneza Trpimira 2A
3.7.2. Kontakt osoba za uslužni objekt Dario Mičić
3.7.3. Kontakt telefon 099 2286 890
3.7.4. Radno vrijeme održavanja vučnih vozila pon-pet,7:00-15:00; osim blagdanima i praznicima
3.7.5. Radno vrijeme servisa 0:00-24:00
3.7.6. Radno vrijeme čišćenja 0:00-24:00
3.7.7. Karakteristike uslužnog objekta Os
3.8. Naziv RJ ISTOK, Centar Vinkovci
3.8.1. Adresa Ivana Antuna Fitzy 31
3.8.2. Kontakt osoba za uslužni objekt Dario Mičić
3.8.3. Kontakt telefon 099 2286 890
3.8.4. Radno vrijeme održavanja vučnih vozila pon-pet,6:30-14:30; osim blagdanima i praznicima
3.8.5. Radno vrijeme servisa 6:30-24:00
3.8.6. Radno vrijeme čišćenja 0:00-24:00
3.8.7. Karakteristike uslužnog objekta Vk
3.9. Naziv RJ JUG, Centar Knin
3.9.1. Adresa čerekova 6
3.9.2. Kontakt osoba za uslužni objekt Slaven Ivić
3.9.3. Kontakt telefon 099 4690 609
3.9.4. Radno vrijeme održavanja vučnih vozila 7:00-19:00; osim blagdanima i praznicima
3.9.5. Radno vrijeme čišćenja 7:00-23:00
3.9.6. Karakteristike uslužnog objekta Kn
3.10. Naziv RJ JUG, Centar Split
3.10.1. Adresa Draškovićeva bb
3.10.2. Kontakt osoba za uslužni objekt Damir Tomić
3.10.3. Kontakt telefon 098 296 680
3.10.4. Radno vrijeme održavanja vučnih vozila pon-pet,7:00-15:00; osim blagdanima i praznicima
3.10.5. Radno vrijeme servisa 0:00-24:00
3.10.6. Radno vrijeme čišćenja 6:30-14:30
3.10.7. Karakteristike uslužnog objekta St
3.11. Naziv RJ JUG, Centar Ploče
3.11.1. Adresa Teretna bb
3.11.2. Kontakt osoba za uslužni objekt Ivan Mataga
3.11.3. Kontakt telefon 098 296 678
3.11.4. Radno vrijeme pon-pet,6:00-14:00; osim blagdanima i praznicima
3.11.5. Karakteristike uslužnog objekta Pl
3.12. Naziv RJ JUG, Centar Ogulin
3.12.1. Adresa Proce 152
3.12.2. Kontakt osoba za uslužni objekt Ivica Pleše
3.12.3. Kontakt telefon 098 296 781
3.12.4. Radno vrijeme 0:00-24:00
3.12.5. Karakteristike uslužnog objekta Og '

Detaljniji dokument nalazi se u privitku.